wimmos.punt.nl
313 VVD viriel met asiel !

Het is hèt politieke item van de laatste paar dagen:  het VVD-standpunt om niet langer asielopvang binnen Europa toe te staan voor niet-Europeanen.   Het blijkt opgewarmde prak van Bolkestein uit 1994, waarvan coalitiepartner PvdA weinig gecharmeerd is (Samsom: volstrekt onaanvaardbaar).  Waarom is dit asielplan pal na de verkiezingen naar buiten gebracht, i.p.v. vóór de verkiezingen, is wat iedereen zich afvraagt.  De VVD claimt dat er een (stilzwijgende) afspraak tussen de coalitiepartners was gemaakt om elkaar tijdens de campagne niet te vuur en te zwaard te bestrijden en de openbaarmaking daarom nog een weekje moest wachten.  Logischer lijkt echter de uitleg dat de VVD het niet meer ziet zitten met een zo sterk verzwakte partner (twee kamerleden vertrokken, slechte verkiezingsuitslag) en nu met behulp van dit plan manoeuvreert naar een situatie waarin de PvdA met tegenzin de coalitie moet opblazen.  De breker zal vervolgens betalen, terwijl de VVD zijn hegemonie op rechts heeft versterkt en daarom met redelijk vertrouwen de nieuwe verkiezingen tegemoet kan treden.  Klein probleempje:  een van de aangevoerde redenen voor dit restrictieve asielbeleid  zou zijn het opheffen van de ongelijkheid tussen asielzoekers met geld en die zonder geld.  De eerste groep kan de reis naar Europa betalen, de laatste, veel grotere groep niet, en dat is onrechtvaardig.  Met andere woorden:  geld mag niet gelukkig maken.  Dit is weliswaar een verfrissend geluid vanuit de VVD, maar voor de achterban nogal verwarrend.

En nu Zuidoost.  In het Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie is een lid van de VVD opgenomen.  Hoewel de VVD in het algemeen, en zo ook nu, de beste dagelijks bestuurders voor het stadsdeel levert, wringt het toch heel sterk, indien de huidige VVD-bestuurder geen afstand zou nemen van dit politiek-opportunistisch gemotiveerde asielplan.  Kom op Emile, spreek je uit tegen deze landelijke VVD-kletspraat.  Duwtje in de rug nodig van de bestuurscommissie?

PS           Beleid om niet-Europese vluchtelingen uit te sluiten van asiel in Europa kan een goed sluitstuk zijn van een proces waarin brede, internationale overeenstemming tot stand is gekomen over opvang in de eigen regio (wat dat ook precies moge zijn) en daarmee samenhangende vraagstukken op het gebied van financiën, veiligheid, etc.  Zonder zo’n overeenstemming is uitsluiting van asiel gedoemd te mislukken en terecht.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl