wimmos.punt.nl
311 geen knollen, maar citroenen !

De bestuursperiode loopt ten einde op 19 maart a.s.  De huidige vorm van het stadsdeelbestuur verdwijnt.  De stadsdeelraad (29 leden) wordt vervangen door een bestuurscommissie (13 leden).  Taak en bevoegdheden veranderen ook.  De bestuurscommissie zal nog nauwelijks zelf beleid kunnen bepalen (die taak gaat naar de gemeenteraad) en zich vooral moeten gaan bezighouden met uitvoering van wat in de centrale stad is bedacht.  Er is veel te zeggen over de voor- en nadelen van deze veranderingen, maar laat ik dat nu niet doen; we moeten gewoon afwachten hoe de nieuwe bestuursconstructie gaat uitpakken, hoe de verhouding tussen gemeenteraad en bestuurscommissie zich zal ontwikkelen en hoe de nieuwgekozen leden van de commissie zo goed mogelijk hun werk gaan doen.  Ook voor de burgers van de stadsdelen verandert de situatie.  Een voorbeeldje.  Tot nu toe stelde het stadsdeel de bestemmingsplannen op en ook vast.  De bewoners hoefden in principe alleen in te spreken bij het stadsdeel.  In de nieuwe bestuurlijke situatie kan het stadsdeel nog slechts de bestemmingsplannen opstellen, maar vindt de vaststelling plaats door de gemeenteraad.  Dat betekent dat een ontevreden bewoner zowel bij de bestuurscommissie van het stadsdeel , als bij de gemeenteraad moet inspreken als hij zijn visie wil duidelijk maken.

In de aanloop naar de verkiezingen wordt er weer veel geroepen waarover je op z’n minst je wenkbrauwen zou kunnen fronsen.  In zijn frequent uitgezonden radioboodschap zegt Diederik Samsom dat het nu belangrijker is dan ooit om te gaan stemmen.  Dat betekent dat het er voorheen eigenlijk niet zoveel toe deed of je nu wel of niet ging stemmen.  De boodschap is mogelijk ingegeven door de minder gunstige peilingen voor de PvdA  (het algemene idee is dat de PvdA slecht scoort bij een lage opkomst, dus moet die omhoog, terwijl de prognose is dat er weer minder mensen gaan stemmen dan de laatste keer).  Er is, los van de partijbelangen van de PvdA, ook een inhoudelijke reden waarom meer mensen belang zouden moeten hechten aan de gemeenteraadsverkiezing, namelijk de grote overheveling van taken op het gebied van de jeugd- en ouderenzorg en participatie van het rijk/provincie naar de gemeenten.  Daarbij moet iedereen zich er rekenschap van geven dat de overheveling van de zorgtaken het beleid van de huidige VVD-PvdA-regering is, terwijl de gemeenten voor de uitvoering van deze taken veel minder geld van de rijksoverheid krijgen dan nu daaraan wordt uitgegeven.  Als ik het allemaal goed heb begrepen, is het de bedoeling dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, zodat er bezuinigd kan worden op verzorgingstehuizen.  Meer zelfstandig wonende ouderen betekent dat er meer thuiszorg nodig is, maar tegelijkertijd wordt hier ook op bezuinigd.  Logisch dat er uit het verzorgingsveld alarmerende geluiden komen.

Het CDA ziet een andere redenering om meer stemmen te krijgen bij de gemeenteraadsverkiezingen:  lokale partijen hebben geen direct lijntje met fracties in de 2e-Kamer.  Dus, volgens het CDA, is hun effectiviteit minder als ze een lokaal probleem landelijk over het voetlicht willen krijgen.  Tegenwerping:  elke fractie in de 2e-Kamer heeft toch aandacht en staat toch open voor alle problemen, ongeacht door wie die worden gemeld?  Kortom, een doorzichtige poging van het CDA om wat stemmen weg te snoepen bij de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen, namelijk alle lokale partijen bij elkaar.

Dichter bij huis: Zuidoost.  De lijsttrekker van de VVD claimt allerlei zaken die de VVD voor elkaar heeft gekregen.  Zeker, de VVD heeft in de deelraad meerderheden gevonden voor bepaalde beleidswensen die bij sommige andere fracties minder urgent waren (bijv. het beleid inzake seksuele diversiteit).  Het gaat echter te ver om ontwikkelingen die in de deelraad algemeen gewenst worden geacht, geheel toe te schrijven aan de VVD louter en alleen om het feit dat een Dagelijks Bestuurder van VVD-huize het gewenste beleid succesvol uitvoert.

Jan Paternotte, gemeente-ster van D66, wil honderden miljoenen in een potje stoppen voor toekomstig beleid.  Daartoe moeten er nog meer ambtenaren worden ontslagen.  Zo langzamerhand dreigt de inkrimping van het ambtelijk apparaat funeste gevolgen te krijgen.  In Zuidoost werd recent de ‘rekenfout’ van 3,3 miljoen in de meerjarenbegroting bekend gemaakt.  Deze fout had te maken met bezuiniging op het ambtelijk apparaat.  Het is verbazingwekkend dat in de deelraad voor deze miskleun weinig aandacht was (onze mild-geformuleerde motie waarin de onvoldoende aansturing/controle van de betreffende financiële ambtenaren door het Dagelijks Bestuur en door de leidinggevende financiële ambtenaren werd betreurd, kreeg nauwelijks steun).  Voor de extra gemeentelijk taken voor zorg en participatie zou Paternottes potje uitkomst kunnen bieden, bijvoorbeeld voor de aanstelling van ambtenaren die zorgen voor het beleid en de uitvoering op het gebied van die nieuwe taken.  Misschien zijn dat wel dezelfde ambtenaren die eerder waren ontslagen om het potje te kunnen vullen.

OZO, lokaal en scherp.  Hoeft zich niet landelijk te profileren.  Hoeft geen regeringsbeleid te verdedigen als het gaat om een verkiezing voor de bestuurscommissie van Zuidoost.  Hoeft niet met opzienbarende nieuwigheidjes de aandacht te trekken.  Zal niet op de eigen borst kloppen als de werkloosheid in Zuidoost sterker daalt dan elders, en als de werkloosheid sterker stijgt, de landelijke overheid daarvan de schuld geven (werkgelegenhieid: typisch zo’n onderwerp waar lokaal veel over wordt gesproken, maar waar lokaal beleid niet zo heel veel kan betekenen).  OZO, verkoopt geen knollen, maar citroenen.

Reacties

Rob op 16-03-2014 11:30

Soms zuur vaak realistisch heeft OZO wellicht te weinig gekregen.

Het gekissebis voerde steeds meer de overhand in het politieke debat.

Het is te hopen dat binnen de bestuurscommissie het samenwerken voorop komt te staan.

Succes met de laatste loodjes in de campagne!

Vriendelijke groet,

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl