wimmos.punt.nl
309 plagiaat

Plagiaat laat zich definiëren als het je toe-eigenen van het geestelijke werk van een ander en dit naar buiten presenteren alsof het van jezelf is.  Plagiaat is in.  Het kent vele vormen.  In Zuidoost werden we geconfronteerd met politiek plagiaat.  Dat ging bijvoorbeeld zo.  Een motie vanuit de oppositie werd verworpen.  Een tijdje later werd een motie van dezelfde strekking ingediend door een grote coalitiepartij (en natuurlijk aangenomen).

De nieuwste loot aan de plagiaatboom is zelfplagiaat.  Hierbij presenteert iemand zijn eigen bedenksels alsof die van hemzelf zijn.  Wetenschappers zijn daar vrij goed in en vinden het nuttig, want het is een manier om je aantal publicaties te vergroten, wat weer je aanzien en marktwaarde vergroot.  Politiek zelfplagiaat komt nauwelijks voor, immers geen politicus wil zich het verwijt laten aanleunen dat hij met zijn oude koeien blijft lopen zeulen.  In plaats daarvan is het ‘voortschrijdend inzicht’ bedacht:  de oude koe wordt opgeschilderd tot een dartel veulen.  In Zuidoost is de methode ‘voortschrijdend inzicht’ vaak gebruikt door politici die de kluts kwijt waren.  Voortschrijdend inzicht als reddingsboei.

Is een plagiator een verdorven type?  Nee, want een echte onverlaat pleegt meer dan plagiaat.

Dit stukje is een voorbeeld van plagiaat, namelijk een poging de stijl te kopiëren van columnist Arnon Grunberg door, net als hij, een twijfelachtige redenering te laten uitmonden in een kort-door-de-bocht-conclusie, en dat alles binnen 200 woorden.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl