wimmos.punt.nl
306 foutje (2)

De vorige blog ging over de rekenfout van 3,3 miljoen in de meerjarenbegroting en de schriftelijke vragen die we hierover hebben gesteld.  De beantwoording is er nog niet, maar het rapport van ACAM is inmiddels verschenen.  ‘Rapport’ is een erg groot woord voor 4 kantjes met weinig tekst.  Het rapportje is echter meer dan een niemendalletje, als is het alleen maar om het feit dat de essentie van de fout is aangeduid.

Het eerste dat opvalt bij lezing van het ACAM-rapportje is dat het woord ‘rekenfout’ nergens is te vinden.  Ons Dagelijks bestuur gaf in zijn communicatie met de deelraad aan dat er sprake was van een rekenfout.  Dat blijkt dus niet zo te zijn (sic!).  Volgens ACAM ging het om een ‘ramingsfout’.  ‘Ramingsfout’ is een nogal dubbelzinnig begrip.  Het is immers niet duidelijk of bedoeld wordt dat de raming teveel afwijkt van het resultaat dan wel van het op andere gronden te verwachten resultaat, of dat er een fout is gemaakt in de procedure van de raming.

Gelukkig wordt het vergoelijkende begrip ‘ramingsfout’ al snel vervangen door het woord ‘overnamefout’.  Die overnamefout bestond eruit dat ‘de inzet van de Algemene Reserve tweemaal was meegeteld voor de financiële ruimte in de jaren 2012-2014’. De Algemene Reserve is in de orde van grootte van 2 miljoen.  Als je daar voor het jaar 2014 2 miljoen uithaalt (zo interpreteer ik het woord ‘inzet’) is dat behoorlijk veel en is het potje in feite leeg.  Als je dat tweemaal doet, moet het ergens fout gaan en heb je a.h.w. een negatieve Algemene Reserve (zeg maar schuld van 2 miljoen).  ACAM laat zich als volgt waarderend uit: “Als eerste is belangrijk op te merken dat de stadsdeelorganisatie zelf de vergissing heeft opgemerkt.”  Dat is het compliment dat je elke huisvrouw mag maken die bij de kassa in de supermarkt zelf constateert dat ze de boodschappen niet kan betalen omdat haar portemonnee leeg is.  Voor het jaar 2013 zaten er nog een paar kwartjes in de portemonnee.  Dat was toen kennelijk genoeg voor het stadsdeel om te denken dat die flessen lekkere wijn nog wel bij de kassa van de supermarkt konden worden afgerekend.

Ik moet het ACAM-rapportje nog een keer heel nauwgezet lezen om te zien of ik alles goed begrijp.  Maar één ding wordt duidelijk gesteld, namelijk dat de fout werd gemaakt toen de stadsdeelorganisatie ‘in een omvangrijk veranderingsproces verkeerde en daarnaast binnen  de personele bezetting van belangrijke posten wisselingen plaatsvonden’.  Met andere woorden:  eigenlijk kan niemand voor de fout verantwoordelijk worden gesteld.


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl